vrrun

เพชรบุรีมาราธอน

Phetchaburi Marathon

วิ่งเก็บระยะ Virtual Run

ปิดรับสมัคร

รายละเอียดกิจกรรม

 • วิ่งเก็บระยะ Virtual Run  ราคา 650.- (ราคารวมค่าจัดส่งแล้ว)
 • รับสมัครวันที่ 15 สิงหาคม 2565 -  15 ตุลาคม 2565
 • ระยะเวลาในการแข่งขัน / ส่งผล ตั้งแต่วันที่สมัคร - 11 ธันวาคม 2565
  (รวบรวมจนครบระยะที่สะสมแล้วส่งผลมาครั้งเดียว)
 • เริ่มทยอยจัดส่งของรางวัลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

รายละเอียดกิจกรรม

 • ผู้ที่สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึก  1  ตัว ตามแบบที่ท่านเลือก
 • ผู้สมัครที่วิ่งสะสมระยะทางครบ 20 กิโลเมตร ได้รับ เหรียญรางวัล ของที่ระลึก
  **ผู้สมัครสามารถใช้ชื่อ นามสกุล ส่งผลวิ่งแทนเลขรหัสได้ตั้งแต่วันรับสมัคร
 • ส่งผลมาที่ @rrrun2019 (มี @ ข้างหน้าด้วย)

การสมัคร

 • สมัครทางออนไลน์ https://phetchaburimarathon.com/
 • โอนเงินก่อนสมัคร โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  1. ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
  2. ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี :: 
  ธนาคาร : 
  3. ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัครตามแบบฟอร์ม
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์