สมัครแบบ VIP

สมัครออนไลน์ แบบ VIP

 • ค่าสมัคร : ทุกประเภท 2,000 บาท  (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง รายละ 70 บาท คนต่อไป หากมีความประสงค์ให้จัดส่งพัสดุ ให้โอนเงินค่าจัดส่งมาพร้อมกับค่าสมัคร
 • โอนเงินค่าสมัครบัญชีธนาคาร
  ชื่อบัญชี : นางสาวพัชรา วงศาโรจน์
  เลขที่บัญชี : 515-279811-9
  ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
 • การโอนเงินจะต้องเป็นแบบเงินเข้าทันทีเท่านั้น  ให้ท่านเก็บหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ไว้ เพื่อแนบไฟล์ยืนยัน ในขั้นตอนการสมัคร กรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ 
 • หากท่านสมัครแล้ว จะต้องตรวจสอบว่ามีรายชื่อหรือไม่ หากไม่มีรายชื่อ แสดงว่าในขั้นตอนการสมัครอาจจะผิดพลาด หรือการสมัครไม่สมบูรณ์ ให้ท่านสมัครใหม่โดยแนบสลิปใบเดิม
 • เมื่อท่านโอนเงินค่าสมัครแล้ว จะต้องกรอกข้อมูลการสมัครภายใน 3 วัน หากเกินกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์