ของที่ระลึก

เพชรบุรีมาราธอน ครั้งที่ 2

Phetchaburi Marathon

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566
ณ บริเวณหาดเจ้าสำราญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

จัดโดย สมาคมชาวเพชรบุรีและจังหวัดเพชรบุรี