สมัครร่วมทำบุญ

ร่วมทำบุญ

 • ค่าสมัคร : แบบร่วมทำบุญ 690 บาท และแบบร่วมทำบุญ VIP 2,000 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)
 • โอนเงินค่าสมัครบัญชีธนาคาร
  ชื่อบัญชี : นางสาวพัชรา วงศาโรจน์
  เลขที่บัญชี : 515-279811-9
  ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
 • การโอนเงินจะต้องเป็นแบบเงินเข้าทันทีเท่านั้น (สมัครเป็นกลุ่มหรือชมรม สามารถโอนเงินรวมกันได้ หากสมัครแบบบุคคลต้องแยกโอนเป็นรายบุคคล)
 • ให้ท่านเก็บหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ไว้ เพื่อแนบไฟล์ยืนยัน ในขั้นตอนการสมัคร กรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ 
 • หากท่านสมัครแล้ว จะต้องตรวจสอบว่ามีรายชื่อหรือไม่ หากไม่มีรายชื่อ แสดงว่าในขั้นตอนการสมัครอาจจะผิดพลาด หรือการสมัครไม่สมบูรณ์ ให้ท่านสมัครใหม่โดยแนบสลิปใบเดิม
 • เมื่อท่านโอนเงินค่าสมัครแล้ว จะต้องกรอกข้อมูลการสมัครภายใน 3 วัน หากเกินกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์