วิธีสมัครแบบบุคคล

ตัวอย่าง การสมัครแบบบุคคล

กรอกข้อมูลของผู้สมัคร : ประเภทการแข่งขัน , ชื่อ-นามสกุล , เพศ , วัน เดือน ปีเกิด , หมายเลขโทรศัพท์ (ให้พิมพ์ติดกัน เช่น 0851234567) เสร็จแล้ว "คลิก เพื่อสู่ชั้นตอนต่อไป"

เมื่อคลิก "คลิก เพื่อสู่ชั้นตอนต่อไป" จะมาหน้าที่ 2 กรอกข้อมูล ที่อยู่ (ในกรณีให้จัดส่งพัสดุ จะส่งไปตามที่อยู่นี้) , เลือกรูปแบบ และขนาดเสื้อ , วิธีการรับเสื้อ , จำนวนเงินที่โอน (ในกรณีให้จัดส่งพัสดุ ให้โอนเงินมาพร้อมกับค่าสมัคร) , วัน เวลาที่โอน , แนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร เสร็จแล้ว "คลิก เพื่อสู่ขั้นตอนต่อไป"

เมื่อ "คลิก เพื่อสู่ขั้นตอนต่อไป" จะไปหน้าที่ 3 : ให้คลิก (เครื่องหมายถูก) ในช่องสี่เหลี่ยม หน้าข้อความ "agree" เสร็จแล้วคลิก "ลงทะเบียน"

เมื่อคลิก "ลงทะเบียน" จะไปหน้าที่ 4 : เมื่อปรากฎหน้านี้ ท่านได้สมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก "ตรวจสอบรายชื่อ"

กรอก ชื่อ หรือ ชื่อ นามสกุล เพื่อตรวจสอบ ซึ่งจะมีรายชื่อของท่าน