วิธีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม

ตัวอย่าง การสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม

กรอกข้อมูลต่างๆ ของตัวแทนกลุ่ม-ชมรม : ในกรณีที่ให้จัดส่งพัสดุ จะส่งไปที่ที่อยู่ของตัวแทนฯ เท่านั้น ,  กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม จะเลือกวิธีการรับเสื้อ-เบอร์ อย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้น , จำนวนเงินที่โอน สามารถโอนรวมกันได้  (ในกรณีให้จัดส่งพัสดุ ให้โอนเงินมาพร้อมกับค่าสมัคร) , วัน เวลาที่โอน , แนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร เสร็จแล้วคลิก "บันทึกข้อมูลตัวแทน"

ข้อมูลตัวแทน จะเป็นข้อมูล เพื่อติดต่อ ประสานงาน รับเสื้อ-เบอร์ การโอนเงิน ฯลฯ เท่านั้น หากตัวแทนกลุ่ม-ชมรม ต้องการสมัครวิ่งด้วย ให้เพิ่มในขั้นตอนเพิ่มสมาชิก อีกครั้ง

เมื่อคลิก "บันทึกข้อมูลตัวแทน" จะไปสู่หน้าที่ 2 เพื่อเพิ่มสมาชิกในกลุ่ม คลิก "+เพิ่มสมาชิกกลุ่ม-ชมรมฯ"

เมื่อคลิก "+เพิ่มสมาชิกกลุ่ม-ชมรมฯ" แล้วจะไปสู่หน้าที่ 3 เพื่อกรอกรายละเอียดต่างๆ ของสมาชิก , อีเมล์จะใช้ตัวแทนฯ ทั้งหมด ส่วน หมายเลขโทรศัพท์จะให้ของตัวแทน หรือของสมาชิกก็ได้ เมื่อกรอกรายละเอียดของสมาชิกเรียบร้อย ให้คลิก "บันทึกข้อมูลสมาชิก"

เมื่อคลิก "บันทึกข้อมูลสมาชิก" แล้ว จะมาหน้าที่ 3 ซึ่งจะปรากฎชื่อของสามชิกที่เพิ่มไป และเมื่อต้องการเพิ่มสมาชิกอีกให้คลิก "+เพิ่มสมาชิกกลุ่ม-ชมรมฯ"  จนกว่าจะครบจำนวนสมาชิกที่ต้องการ

สามารถเพิ่มสมาชิกได้ไม่จำกัดจำนวน เมื่อเพิ่มสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก "ลงทะเบียนกลุ่มทั้งหมด" **ข้อควรระวัง** หากยังเพิ่มสมาชิกไม่ครบ ห้ามคลิก "ลงทะเบียนกลุ่มทั้งหมด"

เมื่อคลิก"ลงทะเบียนกลุ่มทั้งหมด" แล้ว ให้รอสักครู่ ระบบจะไปที่หน้า ตรวจสอบรายชื่ออัตโนมัติ ให้กรอกชื่อกลุ่มเพื่อตรวจสอบ หากมีรายชื่อขึ้นแสดงว่าได้สมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์