เพชรบุรีมาราธอน ครั้งที่ 2

Phetchaburi Marathon

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566
ณ บริเวณหาดเจ้าสำราญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

จัดโดย สมาคมชาวเพชรบุรีและจังหวัดเพชรบุรี

ปิดรับสมัคร

ประเภทการแข่งขันวิ่ง - ราคาค่าสมัคร

 • ประเภทการแข่งขัน MARATHON 42 กิโลเมตร ราคาค่าสมัคร 1,150 บาท 
  ชาย/รุ่น : อายุ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป หญิง/รุ่น : อายุ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี ,60 ปีขึ้นไป
 • ประเภทการแข่งขัน HALF MARATHON 21 กิโลเมตร ราคาค่าสมัคร 950 บาท 
  ชาย/รุ่น : อายุ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป หญิง/รุ่น : อายุ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
 • ประเภทการแข่งขัน MINI MARATHON 10 กิโลเมตร ราคาค่าสมัคร 750 บาท  ชาย-หญิง/รุ่น : อายุไม่เกิน 15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
 • ประเภทการแข่งขัน  5 กิโลเมตร ราคาค่าสมัคร 650 บาท ชาย-หญิง/รุ่น : อายุไม่เกิน 15ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
 • ประเภทวิ่ง VIP ราคาค่าสมัคร 2,000 บาท สามารถเลือกสมัครและแข่งขันได้ทุกประเภท
 • ประเภทวิ่งเก็บระยะ VRRUN ราคาค่าสมัคร 650 บาท (ราคารวมค่าจัดส่งแล้ว) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น ไม่มีการแข่งขัน วิ่งสะสมระยะ 20 กิโลเมตร ส่งข้อมูลเข้าระบบวิ่ง ไม่ได้มาวิ่งในสถานที่จริง
 • รับสมัครทางออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  1. ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
  2. ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม หากสมัครถูกต้อง ครบขั้นตอน จะมีรายชื่อขึ้นอัตโนมัติทันที
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • รับสมัครออฟไลน์ ณ สมาคมชาวเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • เปิดรับสมัครเฉพาะ "รับด้วยตนเอง" เท่านั้น
 • รับเสื้อ-BIB รอบเดียว วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.
  ณ บริเวณหาดเจ้าสำราญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • หลักฐานการรับเสื้อและBIB
  - กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน
  - กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน
  - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • ไม่มีการรับเสื้อและBIB ในวันแข่งขัน หรือหลังงาน ทุกกรณี
 • ประเภทมาราธอน 42 กิโลเมตร
  - ประเภท Over All รุ่นทั่วไป (ชายและหญิง) ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง ได้รับถ้วย รางวัล Over All ลำดับที่ 1-3
  - ประเภท Age Group กลุ่มอายุ (ชายและหญิง) ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ได้รับถ้วยรางวัล * ได้ธงผ้า Finisher 1 ผืน สำหรับผู้เข้าเส้นชัยเท่านั้น
  - หากรับถ้วยรางวัลประเภท Over All ลำดับที่ 1-3 แล้ว จะไม่ได้สิทธิ์รับถ้วยรางวัล ประเภท Age Group ของลำดับที่ 1-5 ในแต่ละรุ่น
 • ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร
  - ประเภท Over All รุ่นทั่วไป (ชายและหญิง) ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง ได้รับถ้วย รางวัล Over All ลำดับที่ 1-3
  - ประเภท Age Group กลุ่มอายุ (ชายและหญิง) ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ได้รับถ้วยรางวัล * ได้ธงผ้า Finisher 1 ผืน สำหรับผู้เข้าเส้นชัยเท่านั้น
  - หากรับถ้วยรางวัลประเภท Over All ลำดับที่ 1-3 แล้ว จะไม่ได้สิทธิ์รับถ้วยรางวัล ประเภท Age Group ของลำดับที่ 1-5 ในแต่ละรุ่น
 • ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
  - ประเภท Over All รุ่นทั่วไป (ชายและหญิง) ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง ได้รับถ้วย รางวัล Over All
  - ประเภท Age Group กลุ่มอายุ (ชายและหญิง) ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ได้รับถ้วยรางวัล
  - หากรับถ้วยรางวัลประเภท Over All ของลำดับที่ 1 แล้ว จะไม่ได้สิทธิ์รับถ้วยรางวัล ประเภทAge Group ของลำดับที่ 1-5 ในแต่ละรุ่น
 • ประเภท 5 กิโลเมตร
  - ประเภท Over All รุ่นทั่วไป (ชายและหญิง) ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง ได้รับถ้วย รางวัล Over All
  - ประเภท Age Group กลุ่มอายุ (ชายและหญิง) ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ได้รับถ้วยรางวัล
  - หากรับถ้วยรางวัลประเภท Over All ของลำดับที่ 1 แล้ว จะไม่ได้สิทธิ์รับถ้วยรางวัล ประเภทAge Group ของลำดับที่ 1-5 ในแต่ละรุ่น
 • ประเภทวิ่ง VIP
  - ผู้ที่สมัครจะได้รับเสื้อ 2 ตัว คือ เสื้อคอปก VIP 1 ตัว และเสื้อระบบปกติ 1 ตัว สามารถเลือกได้ทุกแบบ ทุกสี
  - เหรียญรางวัล
  - ตุ๊กตา Size S 1 ตัว
  - หมอนรองคอชะอานแบบมีหมวก 1 ใบ
 • ประเภทวิ่งเก็บระยะ VRRUN
  - ผู้ที่สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึก 1  ตัว ตามแบบที่ท่านเลือก
  - ตุ๊กตา Size S 1 ตัว
  - เหรียญรางวัล

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566
- เวลา 10.00 – 20.00 น. รับเสื้อและBIB ณ บริเวณหาดเจ้าสำราญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566
- เวลา 02.30 น. - วอร์มร่างกาย

- เวลา 02.45 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
- เวลา 03.00 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 42 กิโลเมตร
- เวลา 04.00 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 21 กิโลเมตร
- เวลา 05.00 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 10 กิโลเมตร
- เวลา 05.10 น. - ปล่อยตัวระยะทาง 5 กิโลเมตร
- เวลา 07.00 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- เวลา 10.00 น. - เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

สอบถามการสมัครออนไลน์/ข้อมูลทั่วไป/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

 • เว็บสมัครออนไลน์: www. phetchaburimarathon.com
 • สมัครออฟไลน์ ณ สมาคมชาวเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • Facebook Fanpage เพชรบุรีมาราธอน: https://www.facebook.com/phetchaburimarathon
 • LINE Official รื่นเริงรัน: @rrrun2019 ( มี @ ข้างหน้าด้วย ) กดได้ที่ Link นี้ https://lin.ee/VOhsC9i
 • เบอร์ติดต่อ: 080-5233637 รื่นเริงรัน
 • E-mail: rrrun2021@gmail.com, gs2019ltd@gmail.com

กฎ กติกา การแข่งขัน เพชรบุรีมาราธอน

 

 1. นักวิ่งทุกคนต้องติดบิบ (BIB) หรือหมายเลขลงทะเบียนในการวิ่งอย่างชัดเจน เมื่อนักวิ่งเข้าเส้นชัยและได้รับรางวัล เจ้าหน้าที่จะประกาศรายชื่อที่ถูกต้องตามบิบ (BIB) ที่นักวิ่งติดมาวิ่ง ไม่สามารถปล่อยผ่านให้ผู้ที่ไม่ติดหมายเลขวิ่งผ่านจุดสตาร์ทและเข้าเส้นชัยได้เพราะถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างถูกต้อง ร่วมถึงรับของรางวัล และของที่ระลึก
 2. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนการแข่งขันอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบผลการแข่งขันจากคณะกรรมการการแข่งขันทั้งทางเทคนิคและกติกา
 3. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ เนื่องจากรายชื่อของนักวิ่งจะถูกพิมพ์ลงบิบ(BIB) หรือหมายเลขวิ่ง
 4. ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่มี วัน-เดือน-ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับรางวัล
 5. การมีบุคคลภายนอกมาคอยให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งทำความเร็ว หรือให้การสนับสนุนนักวิ่งอีกคนหนึ่งอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งน้ำดื่ม หรือส่งของให้ จนเป็นเหตุให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน มีความสุ่มเสี่ยงอาจถูกพิจารณาลงโทษให้ปรับได้ทันที
 6. การที่นักวิ่งคอยหยิบน้ำ หรือส่งของให้กัน หากไม่ได้เป็นเหตุเพื่อช่วยให้ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างมาก ไม่ผิดกติกา แต่จะเสี่ยงต่อการถูกประท้วง การช่วยเหลือนักวิ่งกันเอง จากมุมของมิตรภาพ ไม่ผิดกติกา (แต่ต้องระวังสำหรับกลุ่มนักวิ่งลุ้นรางวัล)
 7. นักวิ่งที่ไม่ได้สมัครเข้ามาในระบบ แต่มาวิ่งในระหว่างเส้นทาง เป็นการกระทำที่ผิดกติกาของงาน โดยตามกฎกติกาของการวิ่ง นักวิ่งที่ไม่ได้สมัครเข้าระบบจะไม่สามารถเข้ามาในเส้นทางวิ่งได้
 8. กติการะบุให้ฝ่ายจัดการแข่งขันแต่งตั้ง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ซึ่งคณะผู้จัด ได้เชิญตัวแทนจากสมาคมกีฬากรีฑาจังหวัดเพชรบุรี มาเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด กรณีมีการร้องเรียน หรือแจ้งเรื่องเข้ามา
 9. กรณีมีการร้องเรียน ประท้วงผลการแข่งขัน นักวิ่งสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนก่อนเสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขัน กรณีเกินกำหนดการจัดการแข่งขัน จะไม่พิจารณาคำร้อง และไม่ปรับ เปลี่ยน ผลการแข่งขันที่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ
 10. อำนาจการตัดสินข้อร้องเรียนจะเป็นของ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ไม่ใช่อำนาจของฝ่ายจัดการแข่งขัน
 11. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วนตามที่กำหนด นักวิ่งในระยะ 42กม. ระยะ 21กม. และ 10 กม.ใช้ Chip Timing บันทึกเวลาของนักวิ่ง และสามารถรับเวลาสถิติการวิ่งของนักวิ่งได้หลังเข้าเส้นชัย
 12. ผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการใช้ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ หรือสื่อต่างๆ ที่บันทึกในรายการแข่งขันนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รวมทั้งการโฆษณาต่างๆ
 13. เมื่อสมัครร่วมการแข่งขันและชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินจากการสมัครร่วมการแข่งขันในทุกกรณี
 14. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 15. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะการแข่งขันแบบสมบูรณ์ตามกฎกติกาภายในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เท่านั้น
 16. เหรียญรางวัลการแข่งขันมอบให้กับผู้ที่เข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนดทันทีหลังผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่เส้นชัย และมอบให้ในวันแข่งขันเท่านั้น ไม่สามารถขอรับเหรียญรางวัลภายหลังได้