เพชรบุรีมาราธอน

Phetchaburi Marathon

ณ ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565

จัดโดย สมาคมชาวเพชรบุรีและจังหวัดเพชรบุรี

ปิดรับสมัคร

ประเภทการแข่งขันวิ่ง - ราคาค่าสมัคร

 • ประเภทการแข่งขัน MARATHON 42 กิโลเมตร ราคาค่าสมัคร 1,150 บาท 
  ชาย/รุ่น : อายุ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป หญิง/รุ่น : อายุ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี ,60 ปีขึ้นไป
 • ประเภทการแข่งขัน HALF MARATHON 21 กิโลเมตร ราคาค่าสมัคร 950 บาท 
  ชาย/รุ่น : อายุ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป หญิง/รุ่น : อายุ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
 • ประเภทการแข่งขัน MINI MARATHON 10 กิโลเมตร ราคาค่าสมัคร 750 บาท  ชาย-หญิง/รุ่น : อายุไม่เกิน 15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
 • ประเภทการแข่งขัน FUNRUN 5 กิโลเมตร ราคาค่าสมัคร 650 บาท ชาย-หญิง/รุ่น : อายุไม่เกิน 15ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-5 9ปี, 60 ปีขึ้นไป
 • ประเภทวิ่ง VIP ราคาค่าสมัคร 2,000 บาท สามารถเลือกสมัครและแข่งขันได้ทุกประเภท
 • ประเภทวิ่งเก็บระยะ VRRUN ราคาค่าสมัคร 650 บาท (ราคารวมค่าจัดส่งแล้ว) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น ไม่มีการแข่งขัน วิ่งสะสมระยะ 20 กิโลเมตร ส่งข้อมูลเข้าระบบวิ่ง ไม่ได้มาวิ่งในสถานที่จริง
 • รับสมัครทางออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  1. ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
  2. ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี :: 
  ธนาคาร : 
  3. ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • คลิกดูรายละเอียด และสมัครออนไลน์
 • รับเสื้อและ BIB รอบเดียว วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.
  ณ ชายหาดชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • หลักฐานการรับเสื้อและBIB
  - กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน
  - กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน
  - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • บริการจัดส่งเสื้อและBIB ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท ตัวต่อไป ตัวละ 30 บาท (โอนรวมพร้อมค่าสมัคร ในกรณีจัดส่งที่อยู่เดียวกัน)
 • ไม่มีการรับเสื้อและBIB ในวันแข่งขัน หรือหลังงาน ทุกกรณี

คลิกที่ภาพแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565
เวลา 10.00 – 20.00 น. รับเสื้อและBIB ณ บริเวณชายหาดชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565
เวลา 03.00 น. - วอร์มร่างกาย
เวลา 03.15 น. – พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา 03.30 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 42 กิโลเมตร
เวลา 04.30 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 21 กิโลเมตร
เวลา 04.50 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 10 กิโลเมตร
เวลา 05.00 น. - ปล่อยตัวระยะทาง 5 กิโลเมตร
เวลา 07.00 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
เวลา 10.30 น. – เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

สอบถามการสมัครออนไลน์/ข้อมูลทั่วไป/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

 • เว็บสมัครออนไลน์: www. phetchaburimarathon.com
 • Facebook Fanpage เพชรบุรีมาราธอน: https://www.facebook.com/phetchaburimarathon/
 • LINE Official รื่นเริงรัน: @rrrun2019 ( มี @ ข้างหน้าด้วย )
  คลิกได้ที่ Link นี้ https://lin.ee/VOhsC9i
 • เบอร์ติดต่อ: 080-5233637 รื่นเริงรัน
 • E-mail: rrrun2021@gmail.com, gs2019ltd@gmail.com


กฎ กติกา การแข่งขัน เพชรบุรีมาราธอน

เวลาการวิ่ง Cut-Off Time
ผู้แข่งขันในประเภทระยะมาราธอน  ระยะฮาล์ฟมาราธอน และระยะมินิมาราธอน จะได้รับบันทึกเวลาแข่งขัน โดยใช้ระบบ Chip Timing แบบ Real Time. เป็นอุปกรณ์จับเวลา โดยจะมีกำหนดเวลาในการแข่งขันของระยะต่างๆ (Cut-Off Time) ดังนี้

  • ระยะวิ่งมาราธอน Cut off ภายใน 7 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 10.00 น. (สตาร์ทเวลา 03.00 น.)
  • ระยะวิ่งฮาล์ฟมาราธอน Cut off ภายใน 3.30 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 07.30 น. (สตาร์ทเวลา 04.00 น.)
  • ระยะมินิมาราธอน Cut off ภายใน 2 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 06.20 น. (สตาร์ทเวลา 04.20 น.)
  • ระยะวิ่งฟันรัน Cut off ภายใน 1 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 05.30 น. (สตาร์ทเวลา 04.30 น.)
 1. นักวิ่งทุกคนต้องติดบิบ (BIB) หรือหมายเลขลงทะเบียนในการวิ่งอย่างชัดเจน เมื่อนักวิ่งเข้าเส้นชัยและได้รับรางวัล เจ้าหน้าที่จะประกาศรายชื่อที่ถูกต้องตามบิบ (BIB) ที่นักวิ่งติดมาวิ่ง ไม่สามารถปล่อยผ่านให้ผู้ที่ไม่ติดหมายเลขวิ่งผ่านจุดสตาร์ทและเข้าเส้นชัยได้เพราะถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างถูกต้อง ร่วมถึงรับของรางวัล และของที่ระลึก
 2. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนการแข่งขันอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบผลการแข่งขันจากคณะกรรมการการแข่งขันทั้งทางเทคนิคและกติกา
 3. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ เนื่องจากรายชื่อของนักวิ่งจะถูกพิมพ์ลงบิบ(BIB) หรือหมายเลขวิ่ง
 4. ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่มี วัน-เดือน-ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับรางวัล
 5. การมีบุคคลภายนอกมาคอยให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งทำความเร็ว หรือให้การสนับสนุนนักวิ่งอีกคนหนึ่งอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งน้ำดื่ม หรือส่งของให้ จนเป็นเหตุให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน มีความสุ่มเสี่ยงอาจถูกพิจารณาลงโทษให้ปรับได้ทันที
 6. การที่นักวิ่งคอยหยิบน้ำ หรือส่งของให้กัน หากไม่ได้เป็นเหตุเพื่อช่วยให้ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างมาก ไม่ผิดกติกา แต่จะเสี่ยงต่อการถูกประท้วง การช่วยเหลือนักวิ่งกันเอง จากมุมของมิตรภาพ ไม่ผิดกติกา (แต่ต้องระวังสำหรับกลุ่มนักวิ่งลุ้นรางวัล)
 7. นักวิ่งที่ไม่ได้สมัครเข้ามาในระบบ แต่มาวิ่งในระหว่างเส้นทาง เป็นการกระทำที่ผิดกติกาของงาน โดยตามกฎกติกาของการวิ่ง นักวิ่งที่ไม่ได้สมัครเข้าระบบจะไม่สามารถเข้ามาในเส้นทางวิ่งได้
 8. กติการะบุให้ฝ่ายจัดการแข่งขันแต่งตั้ง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ซึ่งคณะผู้จัด ได้เชิญตัวแทนจากสมาคมกีฬากรีฑาจังหวัดเพชรบุรี มาเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด กรณีมีการร้องเรียน หรือแจ้งเรื่องเข้ามา
 9. กรณีมีการร้องเรียน ประท้วงผลการแข่งขัน นักวิ่งสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนก่อนเสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขัน กรณีเกินกำหนดการจัดการแข่งขัน จะไม่พิจารณาคำร้อง และไม่ปรับ เปลี่ยน ผลการแข่งขันที่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ
 10. อำนาจการตัดสินข้อร้องเรียนจะเป็นของ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ไม่ใช่อำนาจของฝ่ายจัดการแข่งขัน
 11. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วนตามที่กำหนด นักวิ่งในระยะ 42กม. ระยะ 21กม. และ 10 กม.ใช้ Chip Timing บันทึกเวลาของนักวิ่ง และสามารถรับเวลาสถิติการวิ่งของนักวิ่งได้หลังเข้าเส้นชัย
 12. ผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการใช้ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ หรือสื่อต่างๆ ที่บันทึกในรายการแข่งขันนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รวมทั้งการโฆษณาต่างๆ
 13. เมื่อสมัครร่วมการแข่งขันและชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินจากการสมัครร่วมการแข่งขันในทุกกรณี
 14. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 15. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะการแข่งขันแบบสมบูรณ์ตามกฎกติกาภายในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เท่านั้น
 16. เหรียญรางวัลการแข่งขันมอบให้กับผู้ที่เข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนดทันทีหลังผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่เส้นชัย และมอบให้ในวันแข่งขันเท่านั้น ไม่สามารถขอรับเหรียญรางวัลภายหลังได้